Gratis parkering ved ZOO København i 2 timer

Husk altid at sætte P-skiven!

0-2 timer gratis
3 timer DKK 11
4 timer DKK 27
5 timer DKK 48
6 timer DKK 74

Gratis parkering på søn- og helligdage

Betaling via mobil
Du kan benytte ParkMan til at betale for din parkering på alle pladser i området omkring Zoo.
Du kan endda benytte dig af vores rabatkode til ParkMan og få 100 kr. gratis til din første parkering.

Sådan parkerer du med ParkMan
Parkering på Frederiksberg foregår således, at de to timer gratis parkering som Frederiksberg kommune tilbyder, skal sættes via parkeringsskiven når parkeringen påbegyndes (sæt parkeringsskiven til ankomsttidspunktet). Når de to timer er gået, startes en parkering via ParkMan-app’en i det antal timer som man efterfølgende ønsker at parkere i. (Bemærk at det er
ikke nødvendigt at være i nærheden af sin bil for at starte en parkering med ParkMan. Markøren på kortet i app’en skal blot flyttes derhen hvor ens bil holder inden en parkering startes).

Betaling via automat
Du kan købe P-billet i parkeringsautomaten ved Zoos indgangsområde eller i kiosken på Søndre Fasanvej ved Mathildevej, i de tilfælde hvor du holder på Frederiksberg Kommunes p-pladser, som de pladser som er i umiddelbar nærhed af Zoo.

Vær særlig opmærksom på skråparkeringerne langs Søndermarken på modsatte side af Zoos indgang. Disse pladser drives af privat parkeringsselskab. Priserne her er højere end de generelle priser gadeparkering. Vær opmærksom på at du skal have en specifik p-billet til dette område. På dette areal kan du dog også benytte dig af vores rabatkode til ParkMan og få 100 kr. gratis til din første parkering.

Hvis pladserne umiddelbart udenfor Zoo er optaget, kan man parkere bag Frederiksberg Rådhus eller ved Ny Carlsberg Vej, hvorfra der er ca. 10. minutters gang til Zoo gennem hhv. Frederiksberg Have og Søndermarken. Begge steder er betalingsparkering. Du kan benytte dig af vores rabatkode til ParkMan og få 100 kr. gratis til din første parkering.

Der kan være begrænsninger og parkeringsforbud på andre veje i området, så vær opmærksom på evt. skiltning.

Handikap-P-pladser samt cykelparkering findes ved Hovedindgangen. Busser må læsse af og på ved Hovedindgangen og parkere på busparkeringspladserne langs Roskildevej i vestgående retning.

Husk altid at sætte P-skiven!