Parkering med elbil i København

OBS: Fra 1. januar 2024 opkræves der betaling for elbiler!
I København er der 1672 parkeringspladser specielt til elbiler, hvor andre typer biler ikke må parkere. Du skal betale den gældende parkeringstakst alt efter hvor du parkerer.
Udover disse pladser er der et antal parkeringshuse som også giver mulighed for parkering/opladning af elbiler.

På kortet herunder kan du zoome ind og klikke på ikonerne for at se hvor mange pladser der er. Pladser i parkeringshuse er dog ikke med i optællingen eller vist på kortet herunder.

Udover parkeringspladser specielt til elbiler, kan elbiler, brintbiler og elmotorcykler parkere på alle offentlige parkeringspladser på gadeplan. Det gælder fx både offentlige parkeringsarealer, samt de parkeringspladser som er langs vejene i Københavns Kommune.

Praktisk information
Husk at benytte P-skive på de steder, hvor der er opsat skilte med lokale parkeringsrestriktioner. Generelt skal man overholde Færdselslovens bestemmelser om standsning og parkering, fx. 10-meterreglen samt andre skiltede restriktioner i den enkelte gade.

I zoner med tidsbegrænsning skal alle køretøjer overholde den tidsbegrænsning, der er i zonen og indstille p-skiven.

Parkering ved ladestandere - nye regler
Fra midten af 2024 vil der blive opsat ny skiltning på elkøretøjspladserne med ladestandere i Københavns Kommune. Alle pladser vil have en tidsbegrænsning på 3 timer fra kl. 08 til 19 og krav om, at køretøjer skal være tilsluttet ladestanderen i dette tidsrum. Husk at sætte din p-skive og tilslutte dit køretøj til ladestanderen i dette tidsrum på hverdage. Husk at du skal betale den gældende parkeringstakst selvom du lader bilen.Kortet viser IKKE parkeringspladser til elbiler på Frederiskberg


Herunder kan du se hvordan parkeringspladserne er fordelt ud over København - seneste ændring er foretaget 2023-11-30.
Det er Indre by i København som har klart flest parkeringsmuligheder for elbiler. Hovedreglen er at jo længere du bevæger dig væk fra Indre By i København, jo færre parkeringspladser er der til elbiler.

Bydel Antal pladser
Amager Vest 92
Amager Øst 106
Bispebjerg 8
Brønshøj-Husum 8
Indre By 414
Nørrebro 268
Valby 115
Vanløse 30
Vesterbro-Kongens Enghave 191
Østerbro 440