Spørgsmål og svar - parkering i København

Herunder ses en længere liste af spørgsmål og svar udarbejdet af Københavns Kommune - Center for parkering.
Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Københavns Kommune - Center for Parkering, da de vil være i stand til at give dig den bedste rådgivning.

 » Billetautomat

Jeg modtog en forkert kvittering for mit kort-køb. Hvordan kan det lade sig gøre?
Bilisten, som købte med kort før dig, har glemt at tage sin kvittering med sig. Din egen kvittering udskrives kun, hvis du har bedt om at få en.

Jeg modtog ikke nogen kvittering for mit kort-køb. Kan jeg bestille en og hos hvem?

Når du anvender kortbetaling i billetautomaten, skal du huske at vælge at få en kvittering udskrevet - ellers kommer der ikke nogen. Glemmer du at tage kvitteringen med dig, har Center for Parkering efterfølgende ikke mulighed for at udstede en sådan kvittering.

Automaten var ude af drift, og nu har jeg fået en p-afgift, hvad gør jeg?

Det er dit eget ansvar at sikre, at du har betalt for din parkering. Hvis en automat er ude af drift, skal du benytte nærmeste automat eller benytte en anden betalingsmulighed.
Er du uenig i den p-afgift, der er givet, kan du sende en klage til Center for Parkering.


Kan jeg købe periodekort i automaten?

Nej, periodekort kan du købe online her på hjemmesiden eller hos Center for Parkering.

Jeg vil gerne betale med mobiltelefonen. Kan jeg gøre det vha. automaten?

Nej, for at du kan betale med mobiltelefon, skal du først tilmelde dig hos udbyderen - se mere under betalingsmuligheder.

Hvis en automat står op ad en husmur, hvor der fx skal renoveres eller ombygges, hvad gør jeg så?

Automaten skal enten flyttes eller nedtages i en periode. Det er ikke tilladt blot at sætte fx en pose over automaten eller hindre adgangen til den.
Henvendelser om flytning/nedtagning sker til: Københavns Kommune- Center for Parkering

Hvad gør jeg, hvis nogen har påkørt eller begået hærværk på en automat?

Københavns Kommune sætter stor pris på henvendelser om dette, da kommunen derved har mulighed for at søge erstatning fra den eller de, som har gjort skade på kommunens ejendom.
Henvendelse til: Københavns Kommune - Center for Parkering.


 » P-afgift

Kan jeg få frafaldet min p-afgift, hvis bilen har holdt ulovligt på grund af havari?
Ja, hvis der er dokumentation for havariet.

Kan jeg klage til en overordnet instans?
Nej, men en afgørelse kan altid indbringes for fogedretten, hvis afgiften ikke er betalt. En anden mulighed er at forelægge sagen for Folketingets Ombudsmand.

Kan jeg få nedsat prisen på en p-afgift, hvis jeg er studerende/lærling/bistandsklient/pensionist?

Nej, det er ikke muligt at få reduceret beløbet, da der er tale om en kontrolafgift og ikke en bøde.

Jeg har fået en rykker på en p-afgift, som jeg allerede har betalt. Hvorfor det?

Du kan have indbetalt en afgift på samme beløb til Rigspolitiet, en anden kommune eller et privat parkeringsselskab.
- Rykkeren kan have været på en anden afgift.
- Rykkeren og din betaling kan have krydset hinanden.
- Du kan have indbetalt en afgift på en anden persons bil.
- Indbetalingen er ikke modtaget.

Jeg har fået en rykker fra København Kommunes opkrævningsafdeling. Hvem skal jeg henvende mig til?
Hvis du har modtaget en rykker inkl. et gebyr på 250 kr. fra København Kommunes opkrævningsafdeling, skal al henvendelse vedrørende gebyret rettes til København Kommunes opkrævningsafdeling, Opkrævning & Ejendomsskat.

Jeg har fået en p-afgift. Kan jeg afdrage den over flere gange?
Ja, du har mulighed for at lave en aftale ved at henvende dig til København Kommunes opkrævningsafdeling, Opkrævning & Ejendomsskat. Er det ikke din egen bil, er du nødt til at kende ejers/brugers fødselsdato, da kontorerne er opdelt efter cpr-nummer.

Jeg har fået en afdragsordning på betaling af en p-afgift, men har nu fået en rykker. Hvorfor?
Center for Parkering laver ikke selv afdragsordninger, da København Kommunes opkrævningsafdeling, Opkrævning & Ejendomsskat, laver aftaler for hele kommunen. Er der lavet en afdragsordning før afgiften rykkes, går rykkeren automatisk ud, idet selve aftalen med opkrævningsafdelingen ikke spærrer Center for Parkerings rykker. Er en del af beløbet indbetalt, vil det som regel fremgå af det påtrykte beløb.
Hvis du er sikker på, at rykkeren vedrører den samme afgift (check løbenummer), skal du blot kassere girokortet fra Center for Parkering og bruge de girokort, du får tilsendt fra opkrævningsafdelingen.Jeg har fået en p-afgift for at parkere en bil, men bilen tilhører ikke mig længere, da jeg har solgt den. Hvad skal jeg gøre?

Du skal sende girokortet samt en kopi af slutsedlen/kontrakten til Center for Parkering, hvor salgsdato, købers navn og adresse klart fremgår. Så overføres afgiften til køber.

 » P-billet

Kan jeg forlænge parkeringstiden ved at købe en p-billet, hvis jeg parkerer et sted i betalingsområdet, hvor der er tidsbegrænset parkering?
Nej, bilen skal fjernes senest ved udløb af den tilladte parkeringstid.

Hvad skal jeg gøre, hvis billetautomaten ikke virker?

Du skal gå til den nærmeste anden billetautomat og løse billet, eller benytte en anden betalingsmulighed. Derefter skal du ringe og fejlmelde automaten på det telefonnummer, der står på billetautomaten.


 » P-vagter

Hvorfor er p-vagterne på arbejde om aftenen?
Da færdselsloven og betalingsparkeringen er gældende hele døgnet, er p-vagterne på arbejde døgnet rundt for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Er p-vagterne provisionslønnede?
Nej, p-vagterne er fast lønnede og får ingen provision.