Parkeringsregler i København


Må jeg holde helt op til en cykelsti-udkørsel?
Nej, du skal holde minimum 5 meter fra udkørslen.

Må jeg holde helt op til et fodgængerfelt?
Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt eller inden for 5 meter før fodgængerfeltet (i færdselsretningen). De 5 meter gælder også, selvom der er lysreguleret.

Må jeg holde helt op til en spærrelinje?
Nej, der skal være en afstand på 3 meter fra siden af bilen til spærrelinjen. I områder op mod vejkryds - også kaldet opmarchområder, skal der holdes en afstand på 5 meter fra fronten af bilen til spærrelinjen begynder.

Må bilen holde 5 meter fra hjørnet, hvis der af- eller pålæsses varer?
Nej, bilen skal i alle tilfælde stilles minimum 10 meter fra vejkryds.


Må jeg holde med to hjul på fortovet i Københavns Kommune?
Nej, kun hvis der er afmærket til det. Hvis der ikke er afmærket, skal bilen parkeres ved kørebanens yderkant.

Må jeg parkere min motorcykel på fortovet eller på parkeringsplads til biler?

Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og motorcykler pr. 1 marts 2014. Du må derfor parkere motorcyklen i afmærket MC-bås, parallelparkere den langs kantstenen eller benytte parkeringsbåse til biler.
Du må ikke standse og parkere motorcykler på fortove, men du må gerne stille cykler og tohjulede knallerter (jf. færdselslovens § 28). P-vagterne kan pålægge en afgift ved overtrædelse af dette forbud (Jf. færdselslovens § 121).

Man skal dog altid være opmærksom på §28: Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

Læse mere om motorcykelparkering på Københavns Kommunes side om regler for parkering af motorcykler


Hvor står skiltene, der viser, at jeg er i en betalingszone?

Der er skiltet på samtlige af zonernes indfaldsveje.

Hvor tæt må jeg holde ved en port?

Du må holde helt op til porten, medmindre der er gul kantstenslinje.

Har kommunen pligt til at male cykelsti-udkørslerne gule?

Nej, der er ikke nogen regler om, at udkørslerne skal være opmalede. Københavns Kommune yder dog borgerne den service at male dem hvide, så de er mere synlige.

Hvorfra opmåles et vejkryds?

Vejkryds opmåles fra den tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant.

Hvilken vej gælder pilene på et skilt?

Forstil dig, at du lægger skiltet ned i kørselsretningen. Så ser du, hvilken vej pilen peger.

Må man parkere med trailer?

Påhængskøretøjer (herunder campingvogne mv.) med tilladt totalvægt over 2000 kg, må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19.00-07.00.
Påhængskøretøjer (herunder campingvogne mv.) med tilladt totalvægt på højest 2000 kg, må kun parkeres i indtil 24 timer. (jf. Bekendtgørelse om standsning og parkering i København, 1. marts 2014, §2)

Kan jeg få en p-afgift, selv om der sidder en person i bilen?

Ja, parkerings- og standsningsforbud gælder for køretøjet med eller uden fører. >

Må jeg parkere i en gågade?

Nej, i gågader og på opholds- og legeområder er der parkering forbudt uden for afmærkede områder.

Skal jeg betale for at parkere, hvis jeg har invalideskilt?

Nej, det er gratis for biler med invalideskilt at parkere i København.

Læs vores mere udførlige artikler om parkeringsskiltenes betydning og reglerne for standsning og parkering.


Udlejning af parkeringspladser

Du kan leje parkeringspladser over hele København. Både indendørs og udendørs.

Leje af parkeringspladser

Find de billigste P-huse

Her kan du få overblik over de billigste parkeringshuse i København og Indre by.

Billigste parkeingshuse