Vær særlig opmærksom på  • Du må ikke standse eller parkere under 10 meter fra tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

  • Hvis der er parkeringsbåse, skal du parkere i disse.

  • Du må ikke parkere ved en gul kantlinje.

  • Det er ikke tilladt at standse eller parkere på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg og lignende, heller ikke delvist, medmindre det er aftegnet eller skiltet.
Læs vores mere udførlige artikler om parkeringsskiltenes betydning og reglerne for standsning og parkering.