Vær særlig opmærksom på  • Du må ikke standse eller parkere under 10 meter fra tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

  • Hvis der er parkeringsbåse, skal du parkere i disse.

  • Du må ikke parkere ved en gul kantlinje.

  • Det er ikke tilladt at standse eller parkere på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg og lignende, heller ikke delvist, medmindre det er aftegnet eller skiltet.