Vær særlig opmærksom på  • Du må ikke standse eller parkere under 10 meter fra tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

  • Hvis der er parkeringsbåse, skal du parkere i disse.

  • Du må ikke parkere ved en gul kantlinje.

  • Hvis du sidder i bilen og holder ulovligt, kan du få en p-afgift. Parkerings- og standsningsforbud gælder for biler med eller uden fører/passager.

  • Det er gratis for biler med invalideskilt at parkere på Aalborg Kommunes betalingspladser (gælder ikke de privat drevede arealer og parkeringshuse).